Selecteer een pagina

Op de website ‘www.rltradingbv.com’ worden producten aangeboden door een partij die zich onrechtmatig voordoet als RL Trading bv uit Soest. Tevens worden er door deze partij mails verzonden waarin onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van onze bedrijfsnaam, adres en BTW-nummer.

Wij zijn op geen enkele manier betrokken bij de website ‘www.rltradingbv.com’ noch verspreiden wij emails vanaf deze domeinnaam. De eigenaar van genoemde domeinnaam maakt zich schuldig aan mogelijke BTW-fraude, en misbruik van onze bedrijfsnaam en adres.

Van bovenstaande feiten is aangifte gedaan bij de Politie Midden Nederland en bij de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) van de Belastingdienst. Beide diensten zijn tevens in bezit van bewijsmateriaal.

Wij raden u af om zaken te doen met of via ‘www.rltradingbv.com’ of enige vertegenwoordiger van deze website.

—–

On the website ‘www.rltradingbv.com’ products are offered by a party that unlawfully pretends to be RL Trading bv from Soest. This party also sends e-mails in which unlawful use is made of our company name, address and VAT number.

We are in no way involved with the website ‘www.rltradingbv.com’ nor do we distribute emails from this domain name. The owner of the domain name mentioned is guilty of possible VAT fraud and misuse of our company name and address.

The above facts have been reported to the Dutch Police (depertment Midden Nederland) and to the FIOD (Fiscal Intelligence and Investigation Service) of the Tax Authorities. Both services are also in possession of evidence.

We do not recommend doing business with or through ‘www.rltradingbv.com’ or any representative of this website.